در این بخش دستور تهیه ترشی کلم قرمز و لبو خوشرنگ و خوشمزه را آموزش می...