یک غذای لذیذ و شاهانه از استیک دنده بره برش خورده که با سس انار و...