دستور پخت مرغ بریان: مرغ را شسته و خشک کرده و داخل و رویش نمک بپاشید....