این غذا با پاستای روتینی (نام دیگر پاستا فسیلی) تهیه می‌شود، با پنیر گودا مزه‌دار، با...