کنسرو تن ماهی برای اولین بار در سال۱۹۰۳ در استرالیا تولید شد و به سرعت به...