طرز تهیه فلافل ۱٫ نخود و باقلای زرد را از ۲۴ ساعت قبل و بلغور را...