این کیک لبوی خوشمزه و نرم جز ثابت کیک های خانوادگی ما شده و مناسب شب...