کباب کنجه لاری یکی از غذاهای لذیذ ومعروف ایرانی است که زبان زد عام وخاص می...