دستور پخت لای پلوی قشقایی : پیاز (خلالی خردشده) را به همراه کلم قمری در تابه...