دستور پخت مرصع پلو : ۱٫خلال بادام را در ظرفی حاوی آب به مدت ۲ ساعت...