دستور پخت قلیه متنجن گوسفند : تکه های گوشت را به همراه یک حبه سیر و...