دستور پخت امروز یک غذای سنتی جنوب ایران می باشد. ادامه همراه ما باشید… دستور پخت...