یکی از استیک های لذیذ با دورچین پوره و نان سیر پراتو که یه سفره فوق...