تمام کسانی که عاشق فست فود و برگرها هستند و حتی کسانی که همبرگر را به...