با وجود گوجه فرنگی خشک و اسفناج و همین طور قارچ شیتاکه این غذا می‌تونه یکی...