پاستای فتوچینی همراه مرغ گریل شده، هویج های نارنجی براق، فلفل دلمه‌ای قرمز و پیازچه های...