دستور پخت پته بامیه : تهِ بامیه‌ها را جدا کنید سپس آن‌ها را به‌صورت نگینی خرد...