دستور پخت پلو شوشتری با مرغ : ابتدا برنج را خیس و سپس آبکش کنید و...