دستور پخت پلو مرغ کرمانی : ۱٫ آب روی برنج خیس شده را خالی کنید و...