طعم پنه با سس خامه‌ای و مرغ مزه‌دار شده همراه با عطر جعفری و سیر یک...