طرز تهیه چای مراکشی : کمی آب جوش در قوری بگردانید، سپس آن را خالی کنید....