امروز با غذای محلی و آموزش آشپزی و دستور پخت چلو گوشت سمنانی در خدمت شما...