در هر لقمه از ساندویچ استیک با سس چیمی چوری به عنوان یک سس کلاسیک خوش...