کالاماری یکی از ماهیان گونه نرم‌تنان است که طعمی کمی شور دارد. این ماهی در دریای...