طرز تهیه کباب دنده گوسفند داخل کاسه ای اب و یخ بریزید و تکه های گوشت...