با گوشت بوقلمون چرخکرده غذاهای خوشمزه متنوعی میتوان درست کرد یکی از این غذاها هم کوفته...