دستور پخت کوکو سبزی : ابتدا تخم مرغ را مخلوط کنید.   سبزی شامل: شبت (شوید)،...