علت نامگذاری کیک جادویی با کاسترد اینست که، پس از پخت دارای ۳ لایه همرنگ، اما...