کیک فنجانی، کیکی ساده و خوشمزه است که می توان به عنوان عصرانه یا تغذیه بچه...