دستور پخت گراتِن کدو سبز و سیب زمینی دمای فرگازی  و برقی بدون فن ۱۸۰ درجه...