دستور پخت بادمجان گوده پوست بادمجانها را بکنید و یک برش طولی روی هر دو بادمجان...