ساندویچ سالاد سزار با طعم دودی مرغ کبابی و کاهوی کبابی فوق العاده است. سس ساده...