دستور پخت دمپختک باقالی : کره رو آب کنید و پیاز رو اضافه و سرخ کنید...