دستور پخت عدس پلو با کشمش و خرما : عدس را از چند ساعت قبل خیس...