دستور پخت یتیمچه : در مرحله اول بادمجانها را پوست بکنید و به صورت حلقه ای...